8. 8. 2015

Bitcoin pro laiky I

 • Bitcoin je elektronická hotovost. Bitcoin je platební systém a měna zároveň. Bitcoin nikdo centrálně neovládá. Nepotřebujete banku, abyste ho kamkoliv na světě poslali. 
 • Série článků Bitcoin pro laiky I, II a III by měla v postupných krocích objasnit, jak bitcoin funguje. 
 • Kdo si věří, může si přímo přečíst popis vynálezce Satoshiho Nakamota přeložený do českého jazyka. 
 • Mějte na paměti, že popis níže je zjednodušením za cenu (snad) pochopitelnosti základních principů v krátkém textu.

Bitcoin - jedna velká účetní kniha
Představte si bitcoin jako počítačový soubor tabulkového procesoru (třeba Excelu), kde jsou tři sloupce:
 • ODKUD (z jaké adresy byl bitcoin odeslán) 
 • KAM (na jakou adresu byl bitcoin odeslán) 
 • ČÁSTKA (kolik bitcoinů bylo odesláno)
V polích ODKUD a KAM jsou uvedeny veřejné adresy, podobně jako číslo účtu v bance. K veřejným adresám přináleží soukromý klíč, podobně jako PIN k účtu. Jestli vám to připomíná účetní knihu, tak to je přesně ono. Bitcoin je účetní kniha.

Pokud bychom zmíněnou účetní knihu uložili v datových centrech bank a centrálně (centrální bankou) spravovali jako elektronickou měnu, systém by se nelišil od fungování současného finančního systému (současných účetních knih) a nic nového by nepřinášel. Přinášel by známé problémy z hlediska:
 • bezpečnosti (útočníkovi stačí zaměřit se na několik málo míst), 
 • zúčtování (banka může transakce zmrazit, mít „prázdniny“ apod.) a 
 • spravování měny (o měně rozhoduje několik lidí v centrální bance bez účasti aktérů, na které rozhodnutí banky dopadne. Několik lidí tak může např. inflací měnu znehodnotit apod.)
Bitcoin ale řeší bezpečnost, zúčtování a správu měny u své účetní knihy odlišně a to následovně:


1 Mnoho účtáren, stejná účetní kniha (bezpečnost)
 • Účetní kniha bitcoinu se všemi doposud uskutečněnými transakcemi je nahrána na tisících uzlech po celém světě. Uzel není nic jiného než počítač s nainstalovaným programem. Tento program budeme obecně nazývat jako Bitcoinvý Uzel a zkráceně označovat jako BU. Stejný obsah účetní knihy v BU zajišťuje program synchronizací dat mezi uzly. Změnit záznam v účetní knize znamená změnit synchronně záznam na téměř všech BU na světě, což je obtížnější (a tedy bezpečnější), než na jednom.

2 Banka je na nic (zúčtování/správa měny)
 • Zasílání bitcoinů probíhá přímo mezi uživateli - bitcoin je elektronická hotovost. Potřebujete počítač (PC, tablet, telefon) a program, peněženku, kterou si můžete zdarma nainstalovat. Internet a peněženka zajistí odeslání a přijmutí transakce. Nikdo vám zkrátka nemůže v odeslání či přijmutí transakce zabránit, nebo ji na půli cesty zmrazit. 
 • Zúčtování (potvrzování) transakcí není aktem jedné, předem známé entity v síti, ale iniciuje se specializovaným uzlem (těžařem), který vyřešil umělý matematický problém jako první a končí se shodou BU na tom, co se potvrdí do účetní knihy jako platné transakce (postup shody je naprogramován do BU). Uzel-těžař, který vyřešil matematický problém jako první, obdrží odměnu - nové bitcoiny. Neexistuje zúčtovací a emisní centrum bitcoinů. Bitcoin nepotřebuje banky.

3 Konec kreativního účetnictví? (bezpečnost/zúčtování)
 • Účetní kniha je uzly tvořena veřejně, což neznamená nic jiného, než že „účtaři v účtárně“ se navzájem kontrolují, ale i tvoří veřejnou účetní knihu. Vše je veřejné, vše je viditelné. Podvodník se rychle odhalí.

4 Ukaž mi, čím účtuješ, a já ti povím, jestli mě okradeš (bezpečnost/zúčtování)
 • BU je open source (otevřený zdroj/kód). To znamená, že text programu je veřejný a kdokoliv ho může zkontrolovat a opravit, pokud na změně existuje shoda mezi programátory. BU je snad nejvíce kontrolovaným softwarem na světě a mnoho chytrých lidí ho již prověřovalo. A o to právě jde – více očí více vidí a riziko chyby je menší a bezpečnost vyšší. Stejným způsobem jsou programovány i bitcoinové peněženky. 

5 Kdo tu účtárnu vlastně řídí? (správa měny)
 • Řízení měny a sítě není centrální. Řídí ji ten, kdo má v bitcoinu největší ekonomickou sílu. Největší ekonomická síla je síla, která je schopná významně měnit počty zákazníků, a to především těch zákazníků, kteří dělají významný objem reálných obchodů. 
 • Proč to tak je? Větší či menší počet zákazníků znamená větší či menší využívání bitcoinu a tedy vyšší či nižší cenu bitcoinu. Vyšší či nižší cena bitcoinu znamená větší či menší zisk pro všechny. A právě touha po zisku je to, co povede účastníky sítě při rozhodování (řízení) o měnově-platebních vlastnostech BU k následování největší ekonomické síly. Současná verze BU je ve verzi s názvem BitcoinCore. Existují i konkurenční - např. BitcoinClassic.
 • Jeden z nejdůležitějších parametrů měny - celkový počet bitcoinů - je nastaven na hodnotu zhruba 21 miliónů. Inflace bude u bitcoinu po jeho vytěžení nulová. Změnit tuto hodnotu měnové politiky bitcoinu znamená shodu mezi programátory a lidmi provozujícími BU. Hodnota 21 miliónů s pravděpodobností hraničící s jistotou nikdy nebude změněna. Proč? V dalším článku najdete odpověď.

Závěrečné (z)účtování 
Tak to je bitcoin. Globální veřejná účetní kniha „jen s trošku“ jiným způsobem zúčtování, zabezpečení a správou měny oproti účetním knihám současného finančního systému.

Více otázek než odpovědí? Zde je Bitcoin pro laiky II.

JFB, 8.8.2015


Použité zdroje
1) Český překlad originálního textu "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" jehož autorem je Satoshi Nakamoto, vynálezce Bitcoinu
2) Susan Athey: The Economics of Bitcoin & Virtual Currency (Stanford Graduate School of Business)

1 komentář:

 1. Bitcoinist
  http://bitcoinist.com/
  Bitcoinist is the prime source for information about Bitcoin, digital currency and blockchain technology. Bitcoinist provides up-to-date news and insightful analysis related to business news and technical price analysis to community events.

  OdpovědětVymazat