3. 6. 2018

Má smysl odměňovat bitcoinové uzly?

  • Víc než krátkodobý (řády týdnů či měsíců) pokles či nárůst ceny bitcoinu a altcoinů mě zajímají fundamenty trhem dnes nejoceňovanější decentralizované sítě světa – bitcoinové sítě. 
  • Fundamenty sítě jsou totiž to, co v delším horizontu rozhodne o její úspěšnosti a nakonec i o ceně. 
  • Tady je jeden krátký pohled na fundamentální prvek sítě – na uzel – ve vztahu k jeho (ne)odměňování.